0

เรามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าอยู่เสมอ

ได้รับเครื่องหมายรับรอง ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

GMP

มาตรฐานการผลิต ผลิตภัณฑ์
(Good Manufacturing Practice)


ISO 22000

ระบบการจัดการความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน
เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหาร

HACCP

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)
มาตรฐานการผลิตที่มีมาตรการป้องกันอันตราย
ที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร