0

วิสัยทัศน์


เป็นผู้สร้างสรรค์ธุรกิจอาหาร  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนรุ่นใหม่


พันธกิจ


คิดค้นและพัฒนานวัตกรรม

เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง 

ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

สร้างและพัฒนาระบบงานด้านการผลิต 

ลอจิสติกส์  และการตลาดที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

พัฒนาศักยภาพบุคลากรของบริษัทให้มีการทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข


บริษัท แคปปิตัล เทรดดิ้ง จำกัด 

118 หมู่  9 .วัดมหาวงษ์ ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย  .สำโรง

.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  10130

โทร: 0-2748-4432

แฟกซ์:  0-2748-4434

E-mail: capitaltrading@stc-group.com

seleco