0

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 สาหร่ายซีลีโกะ และน้องซี มาร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนๆบัณฑิตใหม่   ณ ลานหูกวาง ม.ศรีปทุม

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 สาหร่ายซีลีโกะ และน้องซี มาร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนๆบัณฑิตใหม่ ณ ลานหูกวาง ม.ศรีปทุม


2019-01-15 13:01:07

ภาพบรรยากาศที่น้องซี และสาหร่ายซีลีโกะ ไปร่วมยินดีกับบัณฑิตใหม่ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. ทีผ่านมาค่ะ . . . ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ

ซีลีโกะ...สาหร่ายของพวกเรา