0

ที่อยู่สำนักงานใหญ่
บริษัท แคปปิตัล เทรดดิ้ง จำกัด 126/95 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง กรุงเทพฯ 10600  
เบอร์โทรศัพท์
0-2867-8777, 0-2439-4848 เบอร์แฟกซ์ 0-2860-9026

Capital Trading Co., Ltd. 126/82-83 Krung Thonburi Road, Banglumpoo-Lang
Klongsarn Bangkok 10600, Thailand.
Tel
+66 (0) 2867-8777, (0) 2439-4848 Fax +66 (0) 2860-9026


ที่อยู่โรงงาน
บริษัท แคปปิตัล เทรดดิ้ง จำกัด 118 หมู่ที่ 9 ซอยวัดมหาวงษ์ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
สำโรง พระประแดง สมุทรปราการ 10130
เบอร์โทรศัพท์
0-2748-4432-3 เบอร์แฟกซ์ 0-2748-4434

Capital Trading Co., Ltd. 118 Moo9, Soi Watmahawong, Poochaosamingprai road,
Samrong, phrapradaeng, Samutprakarn, 10130, Thailand.
Tel
+66 (0) 2748-4432-3, (0) 2439-4848 Fax +66 (0) 2748-4434 

Factory Map

Lorem ipsum dolor sit amet

consectetur adipisicing