0

บริษัท แคปปิตัล เทรดดิ้ง จำกัด

ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1993  เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการตลาด (Marketing Arms)

และเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคต่างๆ ของเครือเอสทีซี

ซึ่งเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมรายใหญ่ของประเทศไทย