×
×

0

0
บริษัท แคปปิตัล เทรดดิ้ง จำกัด

ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1993  เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการตลาด (Marketing Arms)
และเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคต่างๆ ของเครือเอสทีซี
ซึ่งเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมรายใหญ่ของประเทศไทย

×

ติดต่อ