×
×

0

0


บริษัท แคปปิตัล เทรดดิ้ง จำกัด
ได้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1993  เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการตลาด  (Marketing Arms)  และเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคต่างๆ ของเครือเอสทีซี  ซึ่งเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมรายใหญ่ของประเทศไทย  บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการคัดสรรสินค้าคุณภาพสำหรับผู้บริโภค

ใน 2 กลุ่มสินค้า คือ Snack & Confectionary และ Rice & Organic Products โดยนำสินค้าในเครือเอสทีซี หรือจากแหล่งผลิตที่มีคุณภาพ  
มาพัฒนาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยทีมวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่ง

ทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกและพัฒนาขนมขบเคี้ยวสาหร่าย (Seaweed Snack)  ขึ้นเป็นรายแรกของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 1994 ภายใต้ตราสินค้าซีลีโกะ ทำให้ขนมขบเคี้ยวสาหร่ายเป็นที่นิยมทั้งในประเทศไทยและขยายไปยัง ประเทศต่างๆ ในเอเชีย ยุโรปและอเมริกา ทั้งในตราสินค้าซีลีโกะ  ตรา IUMI และ OEM

การพัฒนาขนมขบเคี้ยวสาหร่ายของบริษัท สามารถทำให้ได้รสชาติที่อร่อยโดยไม่ต้องใช้ MSG  และเน้นการอบกรอบและย่างแทนการทอด และเพิ่มความอร่อยแปลกใหม่  โดยการโรยหน้าต่างๆ ด้วยกรรมวิธีเฉพาะของบริษัทเองเป็นรายแรก ซึ่งได้มีการจดลิขสิทธิบัตรไว้แล้วด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้นำในการทอดที่ใช้น้ำมันน้อยและลดน้ำมันที่ตกค้างในตัวสินค้าที่ทอดโดยเทคนิคพิเศษของบริษัท  
ทำให้สาหร่ายทอดที่ผลิตขึ้นมีน้ำมันน้อยกว่าสินค้าอื่นในตลาดกว่า 20%

วิสัยทัศน์ 


เป็นผู้สร้างสรรค์ธุรกิจอาหาร 
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนรุ่นใหม่


พันธกิจ

คิดค้นและพัฒนานวัตกรรม
เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง
ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

สร้างและพัฒนาระบบงานด้านการผลิต
ลอจิสติกส์และการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

พัฒนาศักยภาพบุคลากรของบริษัท
ให้มีการทำงานอย่างสร้างสรรค์
และมีความสุข
Online Shopping
ข่าวสารและกิจกรรม
×

ติดต่อ