CAREER
บริษัท แคปปิตัล เทรดดิ้ง จำกัด : ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายสินค้าต่างๆ ของกลุ่มบริษัทในเครือ เอสทีซี เช่น ข้าวสาร, สินค้าเกษตรอินทรีย์, สาหร่ายทะเลปรุงรสซีลีโกะ, ผลิตภัณฑ์ช็อคโกแลต และขนมขบเคี้ยวอื่นๆ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อรองรับการขยายงาน ดังนี้
 
ผู้จัดการฝ่ายขาย (กทม.)
1 ตำแหน่ง
บริษัท : STC Group

- เพศชายอายุ 35 ปีขึ้นไป, วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

- มีประสบการณ์ด้านการวางแผนและบริหารงานขาย/ทีมขาย สินค้าอุปโภค-บริโภค 5 ปีขึ้นไป

- มีพาหนะเป็นของตนเอง

 
หัวหน้าพนักงานขาย (กรุงเทพฯ , ต่างจังหวัด)
4 ตำแหน่ง
บริษัท : STC Group

- เพศชายอายุ 30 ปีขึ้นไป, วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรี

- มีประสบการณ์ควบคุมและบริหารทีมขาย สินค้า (ข้าว-ขนม) 3 ปี

- มีพาหนะเป็นของตนเอง

 
พนักงานขาย (กรุงเทพฯ , ต่างจังหวัด)
4 ตำแหน่ง
บริษัท : STC GROUP

- เพศชาย/หญิง, วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป

- มีประสบการณ์ด้านการค้าปลีก-ค้าส่งสินค้าอุปโภค-บริโภคอย่างน้อย 2 ปี

- มีพาหนะเป็นของตนเอง

 
Key Account Exclusive
1 ตำแหน่ง
บริษัท : STC GROUP

- เพศชาย/หญิง, วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรี

- มีประสบการณ์ด้านขายสินค้าอุปโภค-บริโภค และงานติดต่อห้างสรรพสินค้า

- มีพาหนะเป็นของตนเอง

 
พนักงานบริหารงานขาย / พนักงานธุรการ-การเงิน
3 ตำแหน่ง
บริษัท : STC GROUP

- เพศชาย/หญิงอายุไม่เกิน 30 ปี , วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรี

- สามารถใช้โปรแกรม MS-Office, Internet  ได้เป็นอย่างดี

- หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานธุรการเอกสารด้านการขาย-การเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
พนักงานจัดซื้อ (วัตถุดิบ-บรรจุภัณฑ์)
1 ตำแหน่ง
บริษัท : STC GROUP

- เพศชาย/หญิงอายุไม่เกิน 35 ปี , วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

- มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อวัตถุดิบ-บรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหารอย่างน้อย 1ปี

- มีทักษะทางด้านการจัดซื้อ และเจรจาต่อรอง

 
พนักงานบัญชี
2 ตำแหน่ง
บริษัท : STC GROUP

- เพศหญิงอายุไม่เกิน 35 ปี, วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี

- มีประสบการณ์ด้านบัญชีทั่วไป หรือ บัญชีต้นทุน และภาษีอากร อย่างน้อย 1 ปี

- สามารถใช้โปรแกรม BC Account  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
Programmer
1 ตำแหน่ง
บริษัท : STC GROUP

- เพศชาย/หญิงอายุไม่เกิน 35 ปี

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ

- สามารถใช้ Microsoft SQL Server  และ Microsoft Access  และเขียน  Visual Basic ใน Access ได้

- สามารถใช้ Delphi ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (ประจำโรงงาน จ.สมุทรปราการ)
1 ตำแหน่ง
บริษัท : STC GROUP

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี อาชีวนามัยและความปลอดภัย หรือ มีวุฒิบัตร จป.วิชาชีพ

- มีประสบการณ์ทำงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย อย่างน้อย 1 ปี

- มีความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้ระบบ ISO 9001, GMP, HACCP และ HALAL  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงาน จ.สมุทรปราการ)
2 ตำแหน่ง
บริษัท : STC GROUP

- เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

- วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขา ไฟฟ้า , ช่างกลโรงงาน , ช่างเชื่อม

- มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

- สามารถเข้ากะ และทำงานล่วงเวลาได้

 
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัท : STC Group
 
ประกันอุบัติเหตุ
บริษัท : STC Group
 
ตรวจสุขภาพประจำปี
บริษัท : STC Group
 
Uniform
บริษัท : STC Group

มีชุด Uniform ให้พนักงาน

 
โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัย
บริษัท : STC Group
 
เงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงาน
บริษัท : STC Group

เงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงาน

 
งานจัดเลี้ยงประจำปี
บริษัท : STC Group
 
เบี้ยขยัน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
บริษัท : STC GROUP