ABOUT SELECO
ซีลีโกะ มาจากคำว่า Select หมายถึงการคัดสรรสินค้าที่ดีมีคุณภาพสำหรับผู้บริโภค
  • เราคัดสรรวัตถุดิบสาหร่ายที่ดีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสำหรับการผลิตสาหร่าย แต่ละประเภท
  • เราคัดสรรส่วนประกอบ เครื่องปรุง และ กระบวนการผลิตที่ใส่ใจต่อสุขภาพ โดยยึดถือในเรื่อง Consumer Wellbeing เป็นสำคัญ
  • เราคัดสรรสูตรการปรุงรสสาหร่ายที่มีรสชาติดีมีคุณค่าและแปลกใหม่อยู่เสมอเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค ก้าวข้ามความจำเจของการบริโภคสแน็คสาหร่าย
  • เราคัดสรรรสชาติและรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อสร้างความ surprise และความพีงพอใจให้กับผู้บริโภคทุกคนด้วยความใส่ใจผู้บริโภคเสมอมา
ซีลีโกะ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาตลาดสาหร่ายอบกรอบมาอย่างต่อเนื่องมุ่งมั่นคิดค้นรูปแบบและรสชาติที่แตกต่างจากตลาด ด้วยสูตรและส่วนประกอบที่ไม่เป็นโทษต่อร่างกาย
  • ไขมันต่ำ
  • ไม่ใส่ผงชูรส
  • แปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร
  • มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวกับกรรมวิธีการปรุงรสแบบโรยหน้า
นอกจากสาหร่ายอบมากกว่า 20 รายการแล้ว ซึลีโกะยังได้พัฒนาสินค้าสาหร่ายทอดกรอบ โดยคิดค้นและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อลดน้ำมันที่ตกค้างในสินค้าให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อคลายกังวลกับปัญหากลัวอ้วน