ABOUT SEAWEED
สาหร่ายทะเล เป็นพืชผักจากท้องทะเลอันอุดมด้วยแร่ธาตุและวิตามินกล่าวกันว่า สาหร่ายทะเลเป็นอาหารพิเศษชนิดหนึ่งที่นิยมรับประทานกันมายาวนานในประเทศญี่ปุ่นและในประเทศจีน การที่สาหร่ายทะเลกลายมาเป็นอาหารยอดนิยมของคนโดยทั่วไปได้นั้น เพราะในสาหร่ายทะเลมีสารอาหารและแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสูง ถึง 18 ชนิด ทั้งโปรตีน แคลเซียม เหล็ก เส้นใยอาหาร ไอโอดีน และวิตามินต่างๆ มากมาย ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับร่างกายของมนุษย์ ไม่ต่างจากพืชผักบนพื้นแผ่นดิน จากการเปรียบเทียบ คุณค่าทางโภชนาการของสาหร่ายทะเลกับพืชผักชนิดอื่นๆ พบว่า
  • สาหร่ายทะเลมีคุณค่าอาหารเช่นเดียวกับถั่วเหลือง เพราะประกอบด้วยโปรตีนมากกว่า 40%
  • เมื่อเปรียบเทียบในอัตราส่วน 100 กรัม สาหร่ายทะเลยังมีวิตามินเอ ที่มากกว่าผักขมถึง 4 เท่า และวิตามินซี มีจำนวนมากเท่ากับมะนาว ในขณะที่แคลเซียม มีมากกว่านมถึง 4 เท่า
  • ปัจจัยหลัก คือมีรสชาติอร่อยและเพียบพร้อมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ
*จากการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ พบว่า สาหร่ายทะเล มีคุณค่าทางด้านโปรตีนมากกว่าเนื้อสัตว์ ทั้งยังมีแคลเซียมมากกว่านมถึง 14 เท่า ในสาหร่ายยังมีปริมาณของธาตุเหล็กมากกว่าเนื้อสัตว์ 3-8 เท่า มีไอโอดีนมากกว่าในอาหารทะเลและยังมีวิตามินเอ วิตามินซี ไทอามีนไรโบฟลาวินวิตามินบี 6 วิตามินบี 12 และไนอาซีน มากกว่าในผักผลไม้นอกจากจะมีสารอาหารดังกล่าวแล้ว สาหร่ายทะเลยังเป็นอาหารที่มีไฟเบอร์เป็นส่วนประกอบสำคัญ พบว่ามีอยู่สูงตั้งแต่ 27-41 กรัมต่อสาหร่ายทะเล 100 กรัม ขณะเดียวกันกลับมีปริมาณของแป้งและน้ำตาลน้อยมากและที่พบว่าต่ำสุด คือ ปริมาณของไขมันและคอเรสเตอรอลตรงนี้เองที่ทำให้สาหร่ายทะเลกลายเป็นอาหารยอดนิยมและเป็นอาหารอันวิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการกำจัดไขมันในร่างกาย รวมทั้งผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักและผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงเพราะเป็นอาหารที่ปราศจากแคลอรี่

ในปัจจุบัน นิยมรับประทานสาหร่ายทะเลในหลากหลายรูปแบบ เช่น รูปแบบของการอัดเม็ดเป็นอาหารเสริม นิยมขายตามร้านขายยา Health shop หรือขายแบบ Direct Sales ในราคาที่ค่อนข้างแพง บางท่านจึงหันมารับประทานแบบแผ่นปรุงรสซึ่งมีกรรมวิธีการปรุง 2 แบบ คือ แบบย่าง ซึ่งนับว่าเป็นการเลือกรับประทานที่ประหยัดและสะดวกที่สุด ทั้งยังสูญเสียปริมาณของสารอาหารในขณะปรุงน้อยที่สุด ขณะที่บางกรรมวิธีก็จะนำไปทอด โดยหารู้ไม่ว่าเป็นการลดปริมาณวิตามินและคุณค่าอาหารแถม…เพิ่มพูนไขมันเข้าไปแบบไม่รู้ตัวอีกด้วย เพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกรับประทานสาหร่ายทะเลก็เลือกแบบไม่ทอดจะได้ปลอดภัยจากโรคอ้วนนะ